Är fakturaköp något för dig?

Fakturaköp har blivit allt mer vanligt bland företag. På den här sidan går vi vi gå igenom vad fakturaköp är och vilka fördelar respektive nackdelar som finns. Syftet med inlägget är att ge den information som krävs för att avgöra om detta är en lönsam strategi för finansiering i ert företag.

Fördelar med fakturaköp

Stabil likviditet

Har ni ett kontrakt med factoringbolag får ni i regel betalt och pengarna på ditt konto 24-48 timmar (på vardagar) efter ni sålt fakturan till dem. Ni kan alltså räkna med när ni har pengarna. Något som annars kan ta 30, 60 eller 90 dagar.

Minskad administration

Factoringbolagen kan i regel sköta påminnelser, kontakt och eventuell inkasso. Ni slipper den extra administrationen och rutinerna för fakturor.

Ni slipper kreditrisken

Ni kan välja att köra med eller utan kreditrisk (med eller utan regress, mer om det nedan). Väljer ni att köra utan regress slipper ni helt risken om någon inte betalar vilket kan bli tungt när det väl händer.

Nackdelar med fakturaköp

Kostnad

Fakturaköp är som ni redan listat ut inte gratis. Priserna varierar mellan företagen och kan variera stort om ni väljer att köra med eller utan regress. Utan regress (återgång) innebär att factoringbolaget tar hela risken om fakturan inte betalas. Kostnaden för att köra utan regress blir alltså högre då ni slipper all risk. Denna ligger i regel mellan 2-4%. Kör ni med regress är det däremot ni som tar risken att företaget inte betalar. Här är priserna i regel 1-2% av fakturabeloppet. Priserna är tagna från Eurocredits hemsida.

Kontakt med kunden

Jobbar man med företag som sköter dessa ärenden åt er finns det också en risk att de missköter sig och inte tar hand om dina kunder. Det är alltså viktigt att ni hittar någon som är tillräckligt seriös för att hantera era kunder korrekt.