Factoring

Det finns många olika typer av fakturafinansiering och många olika benämningar, till exempel factoring, fakturabelåning och fakturaköp. Jag har sett många exempel på att man inte alltid benämner de olika fakturafinansieringsformerna korrekt.

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att man lånar pengar mot säkerhet i sina fakturor. Om slutkunden inte betalar fakturan, får säljaren betala tillbaka lånet till factoringbolaget, oftast 30 dagar efter förfallodatum.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att factoringbolaget tar över kreditrisken i det fall din kund inte betalar fakturan. Factoringbolaget gör en kreditbedömning innan de köper fakturan och tar sedan över all hantering med eventuella påminnelser och inkasso. Om du ska sälja dina fakturor, kontrollera med ditt factoringbolag att fakturorna säljs utan regress, i annat fall är det inte ett äkta fakturaköp. Alla fakturafinansieringsformer med regress är ett lån. Skillnaden syns även i din bokföring eftersom en försäljning av fakturor utan regress minskar din balansomslutning, medan finansiering med regress bokförs som en skuld i din balansräkning. En fakturafinansiering utan regress kan också kallas för äkta factoring, True Sales eller Off-Balance Financing.

Factoring

Factoring innebär ofta att man belånar hela sin kundreskontra löpande till exempel till 70 % av fakturavärdet. De övriga 30 % som inte betalas ut fungerar som en säkerhetsmarginal för kreditförluster ifall slutkunder går i konkurs eller hamnar på obestånd. I dessa fall blir det ofta också mer naturligt att factoringbolaget tar över en större del av processen och hanterar kundreskontran och påminnelser.

Hur fungerar det?

Innan du tecknar ett fakturafinansieringsavtal, gör factoringbolaget en kreditbedömning av ditt företag för att kontrollera att verksamheten klarar av att betala tillbaka eventuella kreditförluster eller fordringar som blir tvistiga. De kontrollerar även dina befintliga kunder, eller åtminstone dina största kunder. Stora företag har ofta förbud mot pantsättning av fordringar som villkor i sina avtal med leverantörer och då kan naturligtvis dessa fakturor inte användas för fakturafinansiering.

En kontroll görs också av åldersfördelningen i din kundreskontra. Om du har mycket fordringar som är förfallna mer än 30 dagar kommer factoringbolaget ifrågasätta varför dessa inte är betalda. De kunder som släpar mycket med betalningar utesluts oftast från en fakturafinansiering.

I samtliga fall betalar factoringbolaget ut hela eller en del av ditt fakturabelopp till dig omgående efter fakturering. På det sättet kan många företag täppa igen glappet mellan långa kredittider till sina kunder och korta kredittider från sina leverantörer. På dina fakturor anges att de är överlåtna till factoringbolaget och ska betalas till factoringbolaget. En generell text kan se ut som följande:

”Denna fordran är överlåten till Finansbolaget AB. Betalning med befriande verkan kan endast göras till Finansbolaget AB:s BG xxx eller PG xxx. Eventuella bestridanden av fordran ska lämnas omgående till Finansbolaget AB.”

Om din kund inte betalar fakturan, tar factoringbolaget över indrivningen i det fall de har köpt fakturan utan regress. I annat fall kräver de tillbaka beloppet av dig, vanligtvis 30 dagar efter förfallodatum. Därefter kan du själv anlita inkasso, eller låta factoringbolaget driva ärendet åt dig.

Regress vid fakturafinansiering

Det finns ingen form av fakturafinansiering som täcker eventuella felaktigheter i fakturorna. Om tjänsten eller produkten inte har levererats i enlighet med innehållet i fakturan och avtal mellan säljare och köpare, kommer factoringbolaget kräva tillbaka det utbetalade beloppet och säljare och köpare får därefter lösa tvisten sinsemellan.

Finansiering av exportfordringar

Det kan vara knepigt att hitta ett svenskt finansbolag som finansierar fordringar utanför Norden, och ännu svårare utanför Europa. Kreditförsäkringsbolag har ofta exportföretag som kunder och är experter på kreditbedömning av företag i hela världen. Om du har en kreditförsäkring, kan det bli enklare att pantsätta fakturan hos ett factoringbolag.

Vad kostar det?

En fakturafinansiering utan regress blir generellt sett dyrare än en belåning av fakturorna eftersom det innebär en större risk för factoringbolaget. Dessutom kan tjänsten paketeras och debiteras på olika sätt. Factoringbolaget kan ta hand om hela processen; printa och skicka fakturan till din kund, hantera din kundreskontra, skicka påminnelser och ta hand om inkasso. Naturligtvis kostar det extra, men sparar tid för factoringkunden som slipper all administration.

I de flesta fall diskonterar factoringbolaget kostnaden vid fakturaköp, vilket innebär att de tar betalt i en procentsats av fakturabeloppet. En löpande finansiering av hela kundreskontran kan istället debiteras genom en löpande ränta på utestående kredit, precis som vilket lån som helst.

Vilket factoringbolag ska jag välja?

I Sverige finns flera olika factoringmäklare som du kan kontakta för att få offert från flera kreditgivare samtidigt. Du kan också prata med din bank och fråga om de har factoringtjänster.

Factoringmarknaden i Sverige är omfattande och konkurrensen är hård, så du har god möjlighet att välja bästa pris, men var också noga med att välja ett seriöst och stabilt factoringbolag. De kommer ta över en del av kommunikationen med dina kunder, så du vill att de ska uppträda professionellt och korrekt.

svenskfactoring-logoSvensk Factoring är en oberoende online-portal som informerar om factoring, alla svenska företag i branschen, deras tjänster och marknaden. Läs mer på Svensk Factorings hemsida.

Om du är osäker på om ett factoringavtal innebär köp eller belåning, be din revisor kontrollera avtalet.

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.